פרסומים

  1. סיפור החניכה הנשי של תקופת התחייה מתכתב עם זה הגברי – 'זהבה' (בתיה כהנא), כתב עת ישראלים, אוקטובר 2009, אוניברסיטת בן גוריון.
  2. ספרות נשים וספרות גברים – משא ומתן על הנארטיב הלאומי – המחקר לקבלת דוקטוראט.
  3. הגרסה הנשית של דמות התלוש/ 'בחינות'; 'שוקולד'; 'קיצו של סנדר זיו' מאת דבורה בארון, כתב עת ישראלים, מאי 2012, אוניברסיטת בן גוריון.
  4. משא ומתן מגדרי על צביון עלילת-העל הלאומית ציונית: 'בציר'/בתיה כהנא, כתב עת  הדור – השנתון העברי של אמריקה סתיו 2015.
  5. שמשון בעונת הבציר (שושנה שבבו) – הנוסח החתרני הנשי של הנארטיב הלאומי", כתב עת מקף בשוליים, גיליון 6, נובמבר 2015.
  6. רוויזיה (re-vision) מגדרית של ההיסטוריוגרפיה בתקופת התחייה הלאומית -הציונית", כתב עת הדור- השנתון העברי של אמריקה, סתיו 2016.
  7. התכתבות נשית רטרוספקטיבית עם סופרי התחייה הלאומית- 'השיקוי המופלא של שמחה' (שושנה שבבו). כתב עת הדור השנתון העברי של אמריקה, אביב 2017. 
ד